Chống thấm bể chứa nước thải

25-07-2012

Chống thấm bể chứa và sử lý nước thải bằng cách thi công

một lớp phủ lên bề mặt.

Phạm vi: Chống thấm bể chứa và sử lý nước thải bằng cách thi công

một lớp phủ lên bề mặt.

Ưu điểm: Lớp phủ chắc chắn cho thép và bê tông

Chống mài mòn và va đập

Ngăn nước và chất hóa học rất hiệu quả.

Có thể chứa nước ngay sau khi thi công

 1. Kểt cấu bê tông mới:

Sử dụng Sikament hoặc Sika Viscocrete để bê tông đạt tính năng thi công tốt hơn

và có khả năng chống thấm.

Bổ sung thêm Sikacrete PP1, (Silica Fume) với liều lượng 5-10% khối lượng xi

măng trong hỗn hợp bê tông sẽ cải thiện khả năng kháng cơ học và hóa học và do

đó gia tăng độ bền của bê tông trong môi trường xâm thực.

 2. Khe nối thi công:

Sika Waterbar có lớp trong là nhựa PVC đàn hồi và bề mặt chống thấm được thiết

kế đặc biệt để trám khe nối thi công.

Sika Hydrotite CJ type là vật liệu trương nở khi gặp nước và rất dễ dàng để ngăn

nước. Trước khi thi công Sika Hydrotite CJ type, bề mặt bê tông không được dính

bụi, thành phần bong trọc, rỗ tổ ông hoặc đọng nước. Sika Hydrotite CJ type được

dán lên bề mặt bê tông bằng Sikaflex 11 FC (liều lượng của Sikaflex 11 FC khoảng

50ml trên một mét của Sika Hydrotite CJ type)

Việc chuẩn bị bề mặt cho khe nối là việc cần thiết trước khi tiến hành đổ lớp bê tông

tiếp theo. Có thể dùng phụ gia ức chế ninh kết bề mặt Rugasol C để tạo bề mặt

nhám cho khe nối thi công

3. Khe co giãn:

Sika Waterbars  có bề mặt bên trong là PVC đàn hồi và chất chặn nước bên trong.

Sikadur Combiflex, là hệ thống trám khe bề mặt bao gồm một băng Hypalon đàn

hồi được dán lên bề mặt bê tông bằng Sikadur 731, nhựa Epoxy cao cấp/

 4. Chống thấm ống

Sika Sika Hydrotite CJ type đặc biệt thích hợp và sử dụng dễ dàng cho phần nhô

ra hoặc ống/đường dẫn xuyên qua kết cấu bê tông mới

5. Sữa chữa bề mặt bê tông (nếu cần:

 Bất kỳ việc dặm vá hoặc sửa chữa bề mặt bê tông cần sử dụng chất kết nối Sika

MonoTop 610 (hoặc Sikadur 732 như là chất kết nối để dặm vá lỗ bu lông neo)

Sika MonoTop R sửa chữa vữa, tham khảo phương pháp “sửa chữa bê tông rỗ

tổ ong” của Sika.

 6. Làm lại bề mặt bê tông trước khi thi công lớp phủ:

Sikagard 75 Epocem sử dụng trên bê tông nếu bề mặt không phẳng, có lỗ và

những hư hỏng bề mặt khác. Trong trường hợp chỉ thi công một lớp Sikagard 75

Epocem, định mức khoảng từ 1.2 – 2 kg/m2 phụ thuộc vào chất lượng bề mặt.

Trước khi thi công Sikagard 75 Epocem phải vệ sinh dầu, mỡ, chất hóa học, mảnh

vụn và rác trên bề mặt. Đồng thời bề mặt bê tông phải được làm ẩm.

Trộn Sikagard 75 Epocem theo hướng dẫn sau đây:

Trộn thành phần A (chất lỏng màu trắng) vào thành phần B và lắc mạnh trong 30

giây. Rót hỗn hợp (A+B) vào thùng 30 lít và đổ từ từ thành phần C

Trộn trong 2 phút, sử dụng máy trộn điện với tốc độ thấp (lớn nhất là 500rpm)

Thi công lớp Sikagard 75 Epocem đầu tiên với bay có khía theo liều lượng khoảng

2 kg/m2. Để khô trong vòng 2 giờ.

Thi công lớp Sikagard 75 Epocem thứ 2 với bay thường với liều lượng khoảng

1.5 đến 2 kg/m2.

Trong trường hợp dùng Sikagard 75 Epocem để ngăn ẩm, độ dày yêu cầu nhỏ

nhất khoảng 2mm (~4 kg/m2) và đươc thi công thành 2 lớp.

 7. Thi công lớp phủ khoáng chất:

Việc thi công Inertol Poxitar F, nhựa epoxy kháng hóa chất và cơ học cao, lên trên

bề mặt bê tông khô đã được chuẩn bị (với hàm lượng độ ẩm < 4%) hoặc lên trên bề

mặt Sikagard 75 Epocem đã được bảo dưỡng 24 giờ, được tiến hành như sau:

-  Trộn 2 thành phần Inertol Poxitar F với máy trộn tốc độ thấp.

-  Thi công Inertol Poxitar F bằng con lăn với mật độ khoảng 0.3 đến 0.5 kg/m2 cho mỗi

lớp. Thông thường cần thi công 3 lớp.

-  Có thể thi công Inertol Poxitar F bằng thiết bị phun chân không.


 

 

 
 

Hạng mục

 

 

 
 

Mô tả

 

 

 
 

Liều lượng lý thuyết

 

 

 
 

Phụ gia bê tông cho cấu kiện bê tông mới (cho những nơi thích hợp)

 

 

 
 

Sikament or

 

 

 
 

Sikament Viscocrete

Phụ gia giảm nước cao cấp

Được bộ phận kỹ thuật kiểm tra

 

 

 
 

Sikacrete PP1

Phụ gia gốc Silica Fume

5 tới 10 % khối lượng xi măng

 

 

 
 

Mạch ngừng thi công

 

 

 
 

Sika Waterbar

Băng cản nước cho mạch

ngừng thi công

1 mét cho một mét dài mạch

ngừng

 

 

 
 

or

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sika Hydrotite CJ

 

 

 
 

Type

 

 

 
 

+

 

 

 
 

Sikaflex11 FC

Băng trương nở cho mạch

ngừng

+ Chất kết dính

1 mét cho một mét dài mạch

ngừng

+

2 cartridges cho 7 mét

Hydrotite.

 

 

 
 

Khe co giãn

 

 

 
 

Sika Waterbar

Băng cản nước cho mạch

ngừng thi công

1 mét cho một mét dài mạch

ngừng

 

 

 
 

Sikadur Combiflex

 

 

 
 

+

 

 

 
 

Sikadur 731

Màng Hypalon

+

Chất kết dính hai thành

phần gốc Epoxy

1 mét cho một mét dài mạch

ngừng

+

1.2 kg/m mét tùy thuộc thuộc

vào chiều rộng khe.

 

 

 
 

Ông nhô ra/xuyên qua kết cấu Bê tông (ở những nơi cần)

 

 

 
 

Sika Hydrotite CJ

 

 

 
 

Type +

 

 

 
 

Sikaflex11 FC

Băng trương nở cho mạch

ngừng

+ Chất kết dính

Tùy thuộc vào kích thước cần

thi công

 

 

 
 

Dặm vá, phủ kín bề mặt bê tông (nếu cần)

 

 

 
 

SikaMonotop 610

 

 

 
 

Or

 

 

 
 

Sikadur 732

Chất kết dính một thành

phần hoặc hai thành phần

gốc epoxy

1.5 to 2 kg/m²

or

0.5 kg/ m²

 

 

 
 

SikaMonotop R

Vữa sửa chữa một thành

phần polymer cải tiến

~ 1.87 kg/lít vữa