Chống thấm cho khu vực nhà vệ sinh

25-07-2012

Sikatop Seal 107 : gốc xi măng, vữa chống thấm polymer hai thành phần cải

tiến gốc xi măng. Sử dụng đối với bê tông và vữa để ngăn nước thấm qua.

Phạm vi:
Chống thấm sàn, tường và đường ống trong nhà vệ sinh,

phòng tắm và bếp, sử dụng Sikaflex Construction để trám

khe và Sikatop Seal 107, vữa chống thấm đàn hồi.

Ưu điểm:
Dễ quét

Không cần thêm nước

Trộn nhanh

Dính bám chặt

Ngăn nước thấm qua

1. Sikatop Seal 107 : gốc xi măng, vữa chống thấm polymer hai thành phần cải

tiến gốc xi măng. Sử dụng đối với bê tông và vữa để ngăn nước thấm qua.

2. Thi công

1. Bề mặt bê tông, vữa phải được vệ sinh, không dính dầu, mỡ và mảnh rác vụn.

Nếu có yêu cầu về vữa tạo góc/tạo mặt phẳng/tạo dốc thì nó sẽ được thi công

trên bề mặt bê tông với một loại chất kết dính (ví dụ Sika Latex TH pha loãng

với nước theo tỷ lệ 1:1 và trộn với xi măng) và được bảo dưỡng phù hợp.

2. Trước khi thi công SikatopÒ Seal 107, bề mặt phải bão hòa nước nhưng

không được đọng nước.

3. Trộn SikatopÒ Seal 107:

· Đổ từ từ thành phần bột vào thành phần lỏng được chứa sẵn trong một

thùng chứa sạch và dùng khoan trộn điện khuấy đều với tốc độ thấp.

4. Thi công SikatopÒ Seal 107 lớp 1 bằng bay hoặc bằng cọ với định mức là 2

kg/m2/lớp.

5. Sau khi lớp thứ nhất khô (sau 4 giờ), quét lớp thứ hai bằng cọ hoặc bay.

6. Sau khi lớp thứ hai khô (sau 24 giờ), thi công dán gạch sử dụng chất kết dính

phù hợp.

 

 

 

Liều lượng SikatopÒ Seal 107:

Tùy thuộc vào độ nhám bề mặt, biên dạng bề mặt, độ dày của lớp vữa, theo hướng dẫn ~

2.0 kg / m2 / mm (không kể hao hụt, tùy thuộc biên dạng bề mặt và rỗ,…)