Màng khò nóng chống thấm mặt ngoài tầng hầm

25-07-2012

Sika® BituSeal T – 130 SG / 140 SG Là màng khò nóng

chống thấm. Gốc APP (atactic poly-propylene) bitumen cải

tiến, được gia cường bởi sợi polyester. Có thể lộ thiên hoặc

có lớp bảo vệ bên trên Sika® BituSeal T – 130 SG / 140 SG

Phạm Vi: Sika® BituSeal T – 130 SG / 140 SG Là màng khò nóng

chống thấm. Gốc APP (atactic poly-propylene) bitumen cải

tiến, được gia cường bởi sợi polyester. Có thể lộ thiên hoặc

 

 

có lớp bảo vệ bên trên Sika® BituSeal T – 130 SG / 140 SG

 

Chống thấm và chống ẩm cho mặt ngoài tường tầng hầm, chống

lại việc thấm nước.

Chống thấm cho tường chắn

 

 

Chống Thấm tầng hầm

 

 

 

Sika® BituSeal T-130 SG (3 mm - chiều dày)

 

 

Sika® BituSeal T-140 SG ( 4 mm - chiều dày )

 1. Chuẩn bị bề mặt

-Đảm bảo bề mặt khô, sạch không bám bụi bẩn, các chất bám dính không tốt như

dầu mỡ ...

-Sửa chữa các hư hỏng, như rỗ bê tông trước khi tiến hành thi công.

-Tất cả các góc được sử lý để tránh việc bẻ gấp và dư thừa tấm màng chống

thấm.

 

 

2. Thi công

- Dặt tấm Sika® Bituseal lên mặt bêtông đã quét lót lớp Sika BC Bitumen.

-Không lột bỏ lớp màng PE phía sau. Nó sẽ được làm nóng chẩy khi bị tác dụng

của nguồn nhiệt

-Đảm bảo nguồn nhiệt tác dụng đều vào mặt sau, dùng con lăn để ép tấm Sika

Bituseal được dính chặt vào bêtông.

- Đảm bảo giữa hai tấm giáp mí ít nhất 100 mm và tấm cuối là ≥ 150mm.

-Tại vị trí giáp mí dùng nguồn nhiệt làm nóng đều đến khi lớp màng PE chẩy ra .

Sau đó dùng rulô nhấn tấm màng chồng lên nhau và kết dính hoàn toàn.

-Tất cả các bọt khí, lỗ khí xuất hiện dưới màng đều phải cắt bỏ và được sửa chữa

bằng một miếng Sika® Bituseal khác.

- Kéo dài tấm Sika® Bituseal lên tường, lan can xung quanh tối thiểu cao 300mm.

Keát thuùc söû duïng taám neïp kim loaïi ñeå coá ñònh.

- Bê mặt được phủ tấm khò nóng phải có độ đốc thích hợp đảm bảo việc thu nước

tốt về ống thoát nước.

Chú ý: Những chi tiết đặc biệt có thể được cung cấp dựa trên thực tế thi công

 

 

3.  Lớp vữa bảo vê / Tấm bảo vệ

Thi công lớp bảo vệ, cũng có thể là vữa xi măng hoặc tấm bảo vệ , ngay sau khi thi

công lớp chống thấm Sika® Bituseal nhằm bảo vệ tránh các tác động cơ học. .

Đổ trèn: Bảo vệ Sika® Bituseal với lớp vữa, loại tấm, ván ép hay tối thiểu lớp

Polystyrene dày 25mm đảm bảo tránh được các hư hại trong quá trình lấp đầy.